Tổ chức ngoại khóa ATGT năm 2018

Tổ chức Ký

Tặng quà áo ấm cho học sinh

cam kết đội mũ bảo hiểm

Tổ chức tại sân trường Lũng Mới

Bài viết liên quan