Phòng Giáo dục và Đào tạo Thông Nông tổ chức Hội thảo đánh giá xếp loại, thi đua đối với giáo viên, nhân viên năm học 2018 - 2019

Nhằm có căn cứ sát thực để đánh giá xếp loại và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, ngày 12 tháng 10 năm 2018 Phòng GD&ĐT Thông Nông đã tổ chức hội thảo " Đánh giá xếp loại, thi đua đối với giáo viên, nhân viên năm học 2018 - 2019".

          Nhằm có căn cứ sát thực để đánh giá xếp loại và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, ngày 12 tháng 10 năm 2018 Phòng GD&ĐT Thông Nông đã tổ chức hội thảo " Đánh giá xếp loại, thi đua đối với giáo viên, nhân viên năm học 2018 - 2019". Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hưng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn của 13 trường THCS trên địa bàn huyện tham gia.

(ĐC Nguyễn Quốc Hưng - Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu và chủ trì hội thảo)

          Chương trình hội thảo gồm bốn phần:

          Phần 1: Báo cáo tham luận về công tác điều hành hoạt động của lãnh đạo trường đối với nhà trường, tổ chuyên môn;

         Phần 2: Báo cáo tham luận về công tác chấm điểm, đánh giá xếp loại, thi đua đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên theo các thông tư hiện hành;

          Phần 3: Thảo luận về các nội dung vừa báo cáo;

          Phần 4: Kết luận hội thảo.

          Tại buổi hội thảo, các đồng chí lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn các trường đã thảo luận sôi nổi để thống nhất những nội dung cốt lõi trong việc cụ thể hóa Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, mỗi tiêu chuẩn các thông tư trên được cụ thể hóa trong các bảng chấm điểm, giao về cho tổ chuyên môn theo dõi và chấm điểm, xếp loại hằng tuần, hằng tháng, cuối mỗi kỳ và cả năm để đảm bảo công bằng, khách quan trong việc đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên các trường THCS.

(ĐC Vi Văn Thọ - Hiệu Trưởng trường THCS Thị Trấn báo cáo về công tác điều hành, lãnh đạo của Ban giám hiệu nhà trường)

 

(ĐC Hoàng Quốc Long - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT Thông Nông báo cáo về công tác đánh giá xếp loại CBQL, GV, NV trong trường THCS)
(Hội thảo nghiên cứu các quy chế và đóng góp ý kiến xây dựng cho việc đánh giá xếp loại CBQL, GV, NV các trường THCS)

          Kết thúc hội thảo, căn cứ vào nội dung đã được thảo luận, các đơn vị sẽ tự xây dựng quy chế hoạt động và quy chế đánh giá xếp loại phù hợp cho đơn vị mình để thực hiện đồng loạt từ tháng 11 năm 2018. Hằng năm có thể bổ sung, điều chỉnh vào hội nghị công chức, viên chức của nhà trường./.

Bài viết liên quan