Phòng GD&ĐT Thông Nông tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

           Ban tuyên giáo Huyện Ủy và Phòng giáo dục đào tạo đã mở 08 lớp tập huấn bồi dưỡng chính trị hè 2019 cho hơn 700 giáo viên THCS, Tiểu học và Mầm non trong toàn huyện.

          Trong thời gian 02 ngày từ ngày 03/8 đến ngày 04/8/2019 Ban tuyên giáo Huyện Ủy và Phòng giáo dục đào tạo đã mở 08 lớp tập huấn bồi dưỡng chính trị hè 2019 cho hơn 700 giáo viên THCS, Tiểu học và Mầm non trong toàn huyện.

(Đồng chí Hoàng Văn Bảo - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, báo cáo tại Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cụm phía Bắc)

          Đây là chương trình được thực hiện thường xuyên hàng năm nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, những nội dung cơ bản trong quan điểm của Đảng và Nhà nước thông qua các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị các học viên đã được lãnh đạo thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và đội ngũ báo cáo viên của Huyện triển khai các chuyên đề về:  Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018; Nghị quyết số 37, ngày 24/12/2018; Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 và một số Quy định, chuyên đề của Trung ương, tình hình nổi bật của huyện cũng như trong nước và quốc tế ....

(Đồng chí Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch UBND huyện, báo cáo tại Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cụm trung tâm)

          Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, viên chức các trường về tư tưởng, chính trị. Từ đó nêu cao tình thần tiên phong, gương mẫu trong việc tuyên truyền đến người thân, gia đình, các bậc phụ huynh và nhân dân để tạo được sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và hành động để các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thiết thực và đạt hiệu quả cao. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người thầy trong việc định hướng thông tin, kịp thời chính xác, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền sai lệch chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các Nghị quyết.

(Đồng chí Nông Văn Thơ - Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, báo cáo tại Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cụm trung tâm)

           Kết thúc Hội nghị, các học viên đều tham gia viết bài thu hoạch để Ban tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại lại quá trình học tập, nhận thức của mỗi học viên./.

Bài viết liên quan