Hội khuyến học huyện Thông Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016-2018 và tổng kết công tác khuyến học năm 2018

Thực hiện hướng dẫn số 61/HD-HKH, ngày 15/8/2018 của Hội Khuyến học tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng chính phủ, ngày 26 tháng 12 năm 2018 Hội khuyến học huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016-2018 và tổng kết công tác khuyến học năm 2018.

          Thực hiện hướng dẫn số 61/HD-HKH, ngày 15/8/2018 của Hội Khuyến học tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng chính phủ, ngày 26 tháng 12 năm 2018 Hội khuyến học huyện Thông Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016-2018 và tổng kết công tác khuyến học năm 2018. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo hội khuyến học và lãnh đạo các TTHTCĐ xã, thị trấn; toàn thể Ban chấp hành hội khuyến học huyện... 

(Toàn cảnh hội nghị)

          Hội nghị đã được nghe các báo cáo:

          - Báo cáo sơ  03 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập", "Cộng đồng học tập" giai đoạn 2016-2018;

          - Báo cáo tham luận của các gia đình, đơn vị, dòng họ, cộng đồng điển hình về phong trào học tập suốt đời trên địa bàn huyện Thông Nông;

          - Báo cáo tổng kết công tác khuyến học năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

(ĐC Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch HKH huyện báo cáo sở kết 03 năm thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016-2018)
(ĐC Nông Thanh Quýt - Chủ tịch HKH huyện báo cáo tổng kết công tác khuyến học năm 2018)
(Bà Nguyễn Thị Hà - Đại diện các gia đình báo cáo xây dựng gia đình học tập)
(Ông Nông Văn Hoành - Đại diện dòng họ Nông, xóm Bản Giàng, xã Đa Thông báo cáo tham luận xây dựng dòng họ học tập)
(ĐC Đàm Đức Quảng - Hiệu trưởng Trường THPT Thông Nông báo cáo tham luận xây dựng đơn vị học tập)

         

(ĐC Lê Thị Thuyến - Chủ tịch HKH xã Lương Can báo cáo công tác xây dựng cộng đồng học tập)

          Hội nghị đã tuyên dương 02 gia đình, 02 dòng họ, 01 đơn vị và 02 cộng đồng tiêu biểu trong việc xây dựng "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập", "Cộng đồng học tập" giai đoạn 2016-2018 và tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" của Hội khuyến học Việt Nam cho 02 đồng chí có nhiều thành tích trong công tác khuyến học của huyện.

(ĐC Nông Thanh Quýt - Chủ tịch HKH huyện trao giấy khen cho các gia đình, dòng họ, đơn vị và cộng đồng học tập tiêu biểu)

 

(ĐC Vũ Thị Thúy - Phó Chủ tịch HKH tỉnh Cao Bằng trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" của HKH Việt Nam cho 02 đồng chí có thành tích suất xắc trong công tác khuyến học của huyện)

 

          Hội nghị còn được nghe những ý kiến chỉ đạo sát xao của lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Cao Bằng về công tác khuyến học và đẩy mạnh các mô hình học tập trong thời gian tới.

(ĐC Hà Văn Vui - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị)
(ĐC Vũ Thị Thúy - Phó Chủ tịch HKH tỉnh Cao Bằng phát biểu chỉ đạo hội nghị)

          Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Hy vọng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền điạ phương, sự hưởng ứng và giúp đỡ hết mình của các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp và toàn xã hội, trong thời gian tới công tác khuyến học và công tác đẩy mạnh thực hiện các mô hình học tập sẽ phát triển mạnh hơn nữa, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà./.

Bài viết liên quan