Cà phê nhuộm pin: Dân nghi ngờ từ năm 2016

ca phe pin

thai lớ

 

Người phụ nữ hỏi mua có lấy số điện thoại nhưng sau đó bị mất điện thoại nên giờ không biết người này ở đâu. "Nếu còn số, tôi sẽ gọi chửi vì hứa mua mà không tới lấy để gia đình tôi liên lụy", bà Loan bức xúc.

Bài viết liên quan